eID

Vanaf 1 oktober 2017 moeten wij de identiteit van elke patiënt verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling

Dit gebeurt via lezing van de eID of een ander identificatiemiddel. Vanaf 2018 zal de verplichting geleidelijk ook voor andere zorgverleners gelden.

In welke gevallen moet uw verpleegkundige uw identiteit verifiëren?

Vanaf 1 oktober 2017 zal uw thuisverpleegkundige verplicht zijn om bij elk bezoek uw identiteit te verifiëren als hij de (elektronische) derdebetalersregeling toepast. De derderbetalersregeling betekent dat de patiënt enkel het eventuele remgeld moet betalen en dat de verpleegkundige de terugbetaling van de ziekteverzekering direct verrekent met het ziekenfonds.

Let op: Dat brengt met zich mee dat u uw identiteitsdocument bij u moeten hebben en dit aan de verpleegkundige moet afgeven voor verificatie. Wij vragen dan ook voor het gemak van onze patiënten om de eID voortaan op een vaste plaats klaar te leggen zodat dit vlot kan verlopen.

Als u weigert om uw identiteitsdocument te laten lezen kan uw verpleegkundige de derdebetalersregeling niet toepassen.

Hoe verifieert uw verpleegkundige uw identiteit ?

Door elektronische lezing van een:eID lezer

  • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart

  • geldige ISI+-kaart (bijv. voor kinderen minder dan 12 jaar die nog geen eID hebben)

  • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

Belangrijk: uw verpleegkundige moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.