port-a-cath

Een port-a-cath of poortkatheter wordt gebruikt om op een veilige manier chemotherapie te kunnen toedienen. De port-a-cath blijft onder de huid zitten gedurende de ganse behandeling. Het systeem moet om de 6 à 8 weken gespoeld worden om verstopping te voorkomen.